SINTESI, s.r.o.
Bratislava, SLOVAKIA

STATIKA STAVIEB
                         STRUCTURAL DESIGN


- PRIEMYSELNÉ KONŠTRUKCIE
 
INDUSTRIAL STRUCTURES

- OBYTNÉ A KOMERČNÉ STAVBY
 
RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

- STOŽIARE A VEŽE
 
MASTS AND TOWERS

- LEŠENIA, DEBNENIA, PODPERNÉ SKRUŽE
 
SCAFFOLDING, FORMWORK AND SHORING STRUCTURES


KONTAKT
+421 905 704 229
  info@sintesi.sk
Webstránka sa pripravuje / Website in preparation process